Njoftim për eliminim nga gara 04.08.2022

Njoftim per plotësimin e listës preliminare 01.08.2022

Njoftim për listen preliminare te renditjes meritore per te gjitha Akademitë 01.08.2022

Njoftim per publikimin e rezultateve te intervistes per kandidatet e QSU-së, Shqipërisë dhe Maqedonis së Veriut 28.07.2022

Njoftim për rezultatin e ekzaminimeve mjekësore për kadet 27.06.2022

Njoftim per publikimin e rezultateve te intervistes per kandidatet e QSU-së, Shqipërisë dhe Maqedonis së Veriut 27.07.2022

Njoftim per publikimin e rezultateve të intervistës të mbajtur me datë 26.07.2022

Njoftim për rezultatet e testit ne AUK për Kadet e QSU-së 26.07.2022

Njoftim per orarin e testit të intervistës për kandidatët e QSU-së, Shqipërisë dhe Maqedonisë.

Njoftim per publikimin e rezultateve te testit dhe intervistes per kanidatet e akademive ne Turqi dhe Kroaci

Njoftim per orarin e testit TOEFL në AUK për kandidatët e Akademisë së QSU-së 20.07.2022

Njoftim per orarin e intervistës për kandidatët e Akademive në Turqi dhe Kroaci 20.07.2022

Njoftim për ekzaminimet mjekësore për kadet 15.07.2022

Njoftim per eliminim nga gara 15.07.2022

Njoftim per rezultatet e testit ESE ne Gjuhen Angleze per kandidatet e QSU-së 14.07.2022

ESE 14.07.2022(4)

ESE 14.07.2022 (3)

ESE 14.07.2022 (2)

ESE 14.07.2022 (1)

Njoftim per publikimin e rezultateve te testit ECL per kandidatet e QSU-së 14.07.2022

Njoftim per orarin e testit ECL dhe Ese në gjuhën angleze për kadet e QSU-së

Njoftim per publikimin e rezultateve te testit e inteligjences dhe njohurive te pergjithshme 13.07.2022

Fletëpërgjigjjet e testit të IQ dhe NJP

Çelesi

Njoftim per eliminim nga gara 12.07.2022

Njoftim per rezultatin e ritestit fizik per daten 12.07.2022

Kartelat e fitnesit fizik 12.07.2022-Kadet

Njoftim per testit e inteligjences dhe njohurive te pergjithshme per daten 13.07.2022

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 08.07.2022

Kartelat e fitnesit fizik 08.07.2022

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 07.07.2022

Kartelat e testit te fitnesit fizik 07.07.2022

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 06.07.2022

Kartelat e fitnesit fizik të dates 06.07.2022

Njoftim per testin fizik

Njoftim per publikimin e listave fillestare per Kadet

Njoftim – Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2022/2023 në Forcën e Sigurisë së Kosovës

Konkursi i JASHTEM AFA Shqiperi

Njoftim për anulim të konkursit të brendshëm për shkollim të kadetëve në Republikën e Shqipërisë

K O N K U R S Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2022/2023