Avdylkadër Muçaj,

Zv.Sekretari i Përgjithshëm, 

Kontakti me zyrën e sekretarit : 038/20013501