ARMEND MEHAJ
MINISTËR I MBROJTJES

I lindur më 13 Korrik 1981 në Isniq, Kosovë
I martuar, baba i tre fëmijëve

Edukimi Civil:
Aktualisht ndjek studimet Master për Trajtimin e Konflikteve në Voldriskovurdering, Bodø, Norvegji
Nga 2015 – 2019 Diplomë Bachellor në Psikologji Aplikative në Kolegjin Universitar në Oslo, Norvegji
Nga 1997 – 2000 – Ekonomi të Përgjithshme dhe Administrim në shkollën e lartë, lsrud në Oslo, Norvegji

Edukimi Ushtarak:
2001- 2003 Shkolla për Komandë Ushtarake ( Menaxhim Administrimi dhe Udhëheqje)
2009 – 2010 Programi i Mbrojtjes për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ( Kolegji Hedmark )
2010 – 2011 Shkolla Ushtarake e Luftës (Linderud – Kval)

Duke vazhduar me kurset si në vijim:
– Kursi për Logjistikë dhe Transport
– Kursi për Menaxhim të Aseteve
– Kursi për Menaxhim të Administratës dhe Personelit
– Kursi për Siguri Diplomatike
– Kursi për Reagim Special
– Kursi i Gardës së Rendit
– Kursi për Sjellje (Qëndrim) dhe Menaxhim (Kolegji i Mbrojtjes së Norvegjisë)
– Kursi i Drejtuesit të Linjës në Mbrojtje
– Kursi për Bashkëpunim Civilo-Ushtarak (Qendra e Inteligjencës Ushtarake, Danimarkë)
– Vëzhguesi Ushtarak i KB (Finlandë)
– Instruktor i specializuar për armë të ndryshme

Përvoja Ushtarake:
• Nga Gushti 2002 – Maj 2003 – Batalioni i Logjistikës, Brigada e Veriut
• Nga Maji 2003 – Dhjetor 2004 – KFOR (Task Forca Norvegjeze)
• Nga Janari 2005 – Gusht 2005 – Menaxhim Biznesi FLSN / Mbështetës Menaxheri, Oficer i Financave
• Nga Gushti 2005 – Janar 2006 – Oficer ndërlidhës ushtarak, Ushtrimi ’’Shpata e Hekurt’’
• Nga Janari 2006 – Dhjetor 2006 – Sigurim në Ambasadën e SHBA-ve
• Nga Janari 2007 –Gusht 2007 – Komandantë skuadre / Oficer Planifikues
• Nga Maji 2008 – Nëntor 2008 – NATO/FNDS, Brigada e EMNO, Afganistan
• Nga Janari 2009 – Nëntor 2009 – AFRIKË / KB / MKBRAQQ (Misioni i Kombeve të Bashkuara në Republikën e Afrikës Qendrore dhe Çad-II / NDH – Çad dhe Republikë Qendrore Afrikane
• Nga Janari 2010 – Dhjetor 2010 – FKL / Shkolla e Logjistikës / SESSVOLLMOEN
• Nga Janari 2011 – Tetor 2012 – Oficer për Rekrutim dhe Përzgjedhje
• Nga Nëntori 2012 – Qershor 2013 – Instruktor FKL / Oficer Ushtarak
• Nga Korriku 2013 – Korrik 2016 – FACTS OGF VVPF, Kompania Mbrojtëse, Oslo

Përvoja tjera të punës:
• Nga Janari 2018 – Mars 2021 –Menaxher dhe Koordinator Kryesor i Llogaritjes në Kujdesin Shëndetësor dhe Ndihmë, Humana – Oslo, Norvegji
• Nga Korriku 2016 – Janar 2018 – Menaxher Rajonal, Rajoni Lindje, Kujdesi Njerëzor

Gjuhët e Huaja
• Angleze
• Norvegjeze
• Suedeze
• Daneze
• Gjermane

Angazhime Tjera:
• Nga janari 2018 – mars 2021 – Këshillues i Liderit të Vetëvendosjes për Politika të Mbrojtjes dhe Sigurisë.