Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve të rinj për vitin akademik 2021/22

Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve të rinj, që do të jenë studentë/kadetë në Akademinë Ushtarake (Qendrën e Studimeve Universitare) të FSK-së.Po ashtu në këtë konkurs do të përzgjidhen edhe kadetët që do të studiojnë në akademitë e vendeve mike dhe partnere si në: Akademinë Ushtarake të Forcave Tokësore në Republikën e Turqisë, Akademinë Ushtarake në Republikën e Kroacisë -Menaxhimi dhe Udhëheqja ushtarake, si dhe në Akademinë Ushtarake në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 31 maj 2021 deri më 11 qershor 2021 .
Aplikimi bëhet online:

https://rekrutimi.fsk-rks.org/Apply

Kontaktet: www.mod.rks-gov.net; nr. tel. 038- 555584 2044 dhe 038- 555584 2045 nga ora 09:00 deri 15:00.
Më gjerësisht:

https://docs.google.com/document/d/1LN8qzmWVSzXMrk0pH4QI4YXOKOAnUilq8ZClJxzlGBs/editBëhu kadet i FSK-së!

Bëhu oficer i Ushtrisë së Kosovës!

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.