Marrëveshje bashkëpunimi në mes KK të Prishtinës, Humanity First dhe FSK-së

Sot, në ambientet e Qendrës Mjekësore të FSK-ë, u nënshkrua Marrëveshje bashkëpunimi në mes FSK-së dhe të KK të Prishtinës, Humanity First. Në emër të FSK-së, marrëveshjen e nënshkroi drejtori i përgjithshëm i QMFSK-së, Dr. Shkëlzen Sylaj. Kjo marrëveshje ka për qëllim pajimin me tunel dezinfektues për nevojat e FSK-së, dhe do të bëhet e mundur dezinfektimi i gjithë personelit ushtarak, si dhe vizitorët eventual, të cilët frekuentojnë këtë kazermë.

Sipas marrëveshjes pritet që brenda kësaj jave të vendoset tuneli në hapësirat që do t’i përcakton Shtabi i Përgjithshëm i FSK-së.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.