Ministria e Mbrojtjes

Adresa e Ministrisë së Mbrojtjes

Kazerma” “Adem Jashari”
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  Kabineti i Ministrit

  Agime Gashaj – Shef i Kabinetit
  Email: agime.gashaj@rks-gov.net

  Flamur Arifaj– Zyrtar i kabinetit
  Tel: 038551108;
  Email: flamur.arifaj@rks-gov.net;