Ministria e Mbrojtjes

Adresa e Ministrisë së Mbrojtjes

Kazerma” “Adem Jashari”
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

[contact-form-7 id=”2781″]

Kabineti i Ministrit

Agime Gashaj – Shef i Kabinetit
Email: agime.gashaj@rks-gov.net

Flamur Arifaj– Zyrtar i kabinetit
Tel: 038551108;
Email: flamur.arifaj@rks-gov.net;