KONKURS PËR REKRUTIMIN E USHTARËVE AKTIVË NË FSK

APLIKO ONLINE (FSK)

Njoftime

Njoftime

Njoftim për fillimin e kursit bazik për gjeneratën e dytë

Njoftim me listën finale të gjeneratës së dytë të kursit bazik-finale

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 65 kandidatët shtesë sipas renditjes meritore

Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore për pesë kandidatët tjerë sipas renditjes meritore

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 26.04.2022

 Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore për kandidatët tjerë sipas renditjes meritore

 Njoftim për rezultatet finale të ekzaminimeve mjekësore për 541 kandidatët e mbetur në garë

Njoftim pas rikontrollimit të rezultateve mjekësore

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 541 kandidatët e mbetur

Njoftim per rezultatet finale per 299 kandidatet e pare

Njoftim pas shqyrtimit të ankesave për ekzaminimet mjekësore për 310 kandidatet e pare

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 23.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 22.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 21.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 18.03.2022

Njoftim për fillimin e kursit bazik për gjeneratën e parë

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 17.03.2022

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 310 kandidatët e parë

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 16.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 15.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 14.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 07.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 05.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 04.03.2022 (1)

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 03.03.2022

 Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore

Njoftim per listën preliminare të renditjes meritore

Njoftim publikim te rezultateve finale te intervistës

Njoftim per rezultatet e intervistës

Njoftim për testin e intervistës

Njoftim ri publikim te rezultateve te testeve me shkrim

Njoftim per test te Intelegjences dhe Njohurive te Pergjithshme

Njoftim per testit e inteligjences dhe njohurive te pergjithshme

Njoftim per rezultatin e ritestit fizik per daten 16.12.2021

Njoftim per ritest fizik 15.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 10.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 09.12.2021

 Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 08.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 07.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 06.12.2021

Njoftim per testin fizik

Njoftimi per publikimin e listave finale per Rekrut 2021-2022

Njoftimi per publikimin e listave per Rekrut 2021-2022

Rezultatet e testit fizik

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.