KONKURS PËR REKRUTIMIN E USHTARËVE AKTIVË NË FSK

APLIKO ONLINE (FSK)

Njoftime

Njoftime

Njoftim me listën e kandidateve rezerve te cilet ftohen per trajnim

Njoftim me listën finale të gjeneratës së tretë të kursit bazik

Njoftim për rezultatet finale të ekzaminimeve mjekësore për 96 kandidatët shtesë sipas renditjes meritore

Njoftim për rezultatet preliminare te ekzaminimeve mjekësore për 96 kandidatët shtesë sipas renditjes meritore

Njoftim mbi ecurine e ekzaminimeve mjekesore per daten 24.06.2022

Njoftim mbi ecurine e ekzaminimeve mjekesore per daten 23.06.2022

Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore për 96 kandidatët e mbetur sipas renditjes meritore

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 05 kandidatët shtesë sipas renditjes meritore

Njoftim për ndryshim të orarit të ekzaminimeve mjekësore për pesë kandidatët tjerë sipas renditjes meritore

Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore për pesë kandidatët tjerë sipas renditjes meritore

Njoftim për fillimin e kursit bazik për gjeneratën e dytë

Njoftim me listën finale të gjeneratës së dytë të kursit bazik-finale

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 65 kandidatët shtesë sipas renditjes meritore

Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore për pesë kandidatët tjerë sipas renditjes meritore

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 26.04.2022

 Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore për kandidatët tjerë sipas renditjes meritore

 Njoftim për rezultatet finale të ekzaminimeve mjekësore për 541 kandidatët e mbetur në garë

Njoftim pas rikontrollimit të rezultateve mjekësore

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 541 kandidatët e mbetur

Njoftim per rezultatet finale per 299 kandidatet e pare

Njoftim pas shqyrtimit të ankesave për ekzaminimet mjekësore për 310 kandidatet e pare

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 23.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 22.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 21.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 18.03.2022

Njoftim për fillimin e kursit bazik për gjeneratën e parë

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 17.03.2022

Njoftim për rezultatet e ekzaminimeve mjekësore për 310 kandidatët e parë

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 16.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 15.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 14.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 07.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 05.03.2022

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 04.03.2022 (1)

Njoftim për ecurinë e ekzaminimeve mjekësore për datën 03.03.2022

 Njoftim për orarin e ekzaminimeve mjekësore

Njoftim per listën preliminare të renditjes meritore

Njoftim publikim te rezultateve finale te intervistës

Njoftim per rezultatet e intervistës

Njoftim për testin e intervistës

Njoftim ri publikim te rezultateve te testeve me shkrim

Njoftim per test te Intelegjences dhe Njohurive te Pergjithshme

Njoftim per testit e inteligjences dhe njohurive te pergjithshme

Njoftim per rezultatin e ritestit fizik per daten 16.12.2021

Njoftim per ritest fizik 15.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 10.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 09.12.2021

 Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 08.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 07.12.2021

Njoftim per rezultatin e testit fizik per daten 06.12.2021

Njoftim per testin fizik

Njoftimi per publikimin e listave finale per Rekrut 2021-2022

Njoftimi per publikimin e listave per Rekrut 2021-2022

Rezultatet e testit fizik

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.