Konkurs për regrutimin e kadetëve për studime në Akademinë e Forcave Ajrore dhe Akademinë Ushtarake WEST POINT të SHBA-ve

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës shpall konkurs për pranimin e kadetëve të FSK-së, për studime, në Akademinë e Forcave Ajrore dhe Akademinë Ushtarake-WEST POINT të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Studimet mbahen në gjuhën angleze dhe zgjasin katër vjet. Është e dëshirueshme që kandidati të ketë të përfunduar testin TOEFL dhe testin SAT.

Kandidatët do të nominohen nga Ministria e Mbrojtjes si kandidatë konkurrent për studime. Kadetët pas përfundimit të shkollimit do të emërohen oficer në FSK, në kohëzgjatje minimale të obligueshme, prej gjashtë (6) viteve. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës pa dallim kombi, race, dhe gjinie, të moshës 18-23 vjeç.

Konkursi dhe formularët për aplikim janë në dispozicion në ueb-faqen e Ministrisë së Mbrojtjes; mod.rks-gov.net Konkursi është i hapur prej datës 22 tetor 2019 deri më 04 nëntor 2019. Informata plotësuese: nr. tel. 038-603355

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.