Halime Morina – Lupçi nderohet me mirënjohje në Ditën Ndërkombëtare të Shërbimit Civil në Kosovë

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Shërbimit Civil në Kosovë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, ka shënuar këtë ditë me një ceremoni rasti.

Për kontributin e dhënë në fushën e administratës publike, Ministria e Mbrojtjes për vitin 2019/2020, ka përzgjedhur si nëpunëse më të dalluar të vitit, znj. Halime Morina – Lupçi, shefe e Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe Barazisë Gjinore.Në fund të kësaj ceremonie u bë edhe ndarja e mirënjohjeve për kontributin dhe angazhimin e nëpunësve më të dalluar të shërbimit civil në Republikën e Kosovës.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.