Kabineti i ministrit

Flamur Arifaj - Zyrtar i lartë i kabinetit

+381(0) 38 200 13512
flamur.arifaj@rks-gov.net

Rabit Konjufca - Këshilltar politik

+381(0) 38 200 13512
flamur.arifaj@rks-gov.net

Hasan Hoxha - Këshilltar politik

Email: hasan.hoxha@rks-gov.net

Telefon: 038/20013514

Kolonel Hamdi Pollomi - Këshilltar ushtarak

Telefon: 038/20013537

Email: hamdi.pollomi@rks-gov.net

Leureta Lumi - Këshilltare për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Siguri

Email: leureta.lumi@rks-gov.net

Tel: 038/20013509

Asllan Kryeziu - Këshilltar politik

Tel: 038 200 13509
asllan.kryeziu@rks-gov.net