Obaveštenje

Obavještavamo sve građane zemlje da će u periodu od 18. do 29. novembra 2022. godine, biće kretanja trupa i mašinerije KBS-a u vojnim konvojima iz svih kasarni, u pravcu područja za obuku u Babaj Boki, opština Đakovica.

Kretanje trupa KBS-a biće u funkciji realizacije Terenske Obuke „Vuk Novembar”, prema godišnjem planu obuke, sa ciljem testiranja u procesu validacije veština i kapaciteta jedinica KBS-a, u svoje zadatke na osnovu misije.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.