Kosovo i Crna Gora potpisali su memorandum o saradnji u oblasti odbrane

Ministar Odbrane Armend Mehaj ugostio svog kolegu iz Crne Gore Ministra Raška Konjevića, sa kojim je potpisao memorandum o saradnji na nivou dva ministarstva odbrane.

Ovom prilikom, Ministar Mehaj je istakao da se potpisivanjem ovog memoranduma o saradnji dokazuje kontinuitet saradnje između dve zemlje, na drugim nivoima, zajedničkim aktivnostima i obavezama.

Ministar Mehaj je u svom obraćanju medijima rekao da: “Ovim sporazumom biće proširen obim saradnje u oblasti odbrane, što će imati višestruki uticaj na dobrobit bezbednosti, stabilnosti i demokratije između naše dve zemlje kao i našeg regiona uopšte”.

Dalje, Ministar Mehaj je rekao da će kontinuirano produbljivanje ove saradnje omogućiti lako upravljanje i efikasno suočavanje sa pretnjama, rizicima i izazovima u regionalnom, kontinentalnom i globalnom bezbednosnom okruženju.

“Crna Gora, kao naša prijateljska zemlja, ceneći posvećenost Republike Kosovo, Ministarstva Odbrane i KBS-a u podršci NATO misijama, pružiće i podršku u procesu realizacije našeg cilja članstva u Programu Partnerstvo za Mir, kao pravi put ka našem članstvu u NATO“, naglasio je dalje Ministar Mehaj na ovoj konferenciji za medije.

Dok je Ministar Odbrane Crne Gore Raško Konjević rekao da se ovim memorandumom otvaraju putevi za još bolju saradnju, ističući da će Crna Gora podržati Kosovo u ostvarivanju njegovih težnji ka evro-atlantskim integracijama.

Saradnja između Republike Kosovo i Crne Gore će se protezati od razmene stručnih iskustava osoblja, akademskih i specijalističkih centara do angažovanja na međusobnoj podršci operativnim kapacitetima, u slučaju vanrednih situacija.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.