General-pukovnik Bashkim Jashari primio je na sastanku komandanta Turskog Kontingenta na Kosovu, pukovnika Fatih Cansir

Komandant KBS-a, general-pukovnik Bashkim Jashari, primio je na sastanku komandanta Turskog Kontingenta u Republici Kosovo, pukovnika Fatih Cansir.

Ovom prilikom, General Jashari je zahvalio pukovniku Cansir na doprinosu turskog kontingenta u službi bezbednosti zemlje i podršci u razvoju i unapređenju KBS-a.
Sa svoje strane, pukovnik Cansir je čestitao generalu Jashariju za preuzimanje novog zadatka, na čelu KBS-a, izrazivši punu spremnost za dalje produbljivanje saradnje.
Na kraju, obojica su se saglasili da je intenziviranje saradnje snaga dve partnerske zemlje u zajedničkom interesu, kao iu funkciji regionalne bezbednosti i stabilnosti i šire.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.