Radno Mesto

APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJE 2019

FORMULAR APLIKIMI PËR SHËRBIM NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS (FSK)

KONKURS - Predavač/ instruktor u Nacionalnom Centru Obuke za Kibernetičku bezbednost

KONKURS - Asistent

KONKURS - Sekretar

KONKURS - Direktor Međunarodnog Centra za Traganje i Spašavanje

KONKURS - Direktor Međunarodnog Centra za Traganje i Spašavanje

KONKURS - Administrativni Asistent

UNUTRAŠNJI KONKURS ZA OFICIR KRALJEVSKA AKADEMIJA SANDHURST

IINTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Šef Sektora za Politike i Strategiju

IINTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Šef Sektora za Politike i Strategiju

INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Službenik za Bilateralnu Saradnju

Obrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)

INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE- Službenik za Podršku

Za regrutovanju kadeta za školovanje na Akademiji Vazduhoplovstva i Vojnu Akademiji - West Point Sjedinjenih Američkih Država

OBAVEŠTENJE - Obaveštavamo sve kandidate koji su konkurisali na internim konkursima obavljene 08.07.2019

Direktor Odeljenja za Planiranje i Bezbednost

Direktor Odeljenja za Politiku i Strategiju

Šef Jedinice Istrage i Pomoč

Službenik Kabineta Direktora Direktorata za Politiku Odbrane

Direktor Odeljenja za Politike Osoblja i Regrutovanja


Direktor Direktorata za Podršku


Šef Sektora Transformacije i Modernizacije

Obrazac apliciranja za atase u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)

UNUTRAŠNJI KONKURS - Ataše Odbrane - Republika Turske KONKURS - Za regrutovanje novih regruta Kosovskih Bezbednosnih Snaga Obrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA U KOMPANIJI ZA OPERACIJE SA CIVILIMA
OF2-3 pozicije;
OR8/OR9-1 pozicija
OR7/OR8-5 pozicije;
OR5/OR7:9 pozicije
INTERNI KONKURS - Ataše KBS-aOBAVEŠTENJE - obaveštavamo vas da je otkazana procedura regrutovanja za poziciju Direktor Odeljenja za planiranje politika i analize u MKBS-u, objavljena prema internim konkursom dana 16.05.2018INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE IZ ČINA PODOFICIRA U ČIN OFICIRAOBAVEŠTENJE - Obaveštavamo sve kandidate koji su aplicirali za radno mesto Viši Službenik za Osoblje PE/30. br. Reference 1124 da se konkurs datuma 16 Maja 2018 godine, najavljen za ovu poziciju je poišten.OBAVEŠTENJE - Obaveštavaju se svi zainteresovani kandidati, da konkurs objavljen dana 16.05.2018, za radna mesta “Direktor Odeljenja za planiranje politika i analize DNJ/120,, i vebsajt za MSBK produžen je za sedam (7) dana. Poslednji rok za apliciranje (prijavljivanje) je 30.05.2018. Svi kandidati koji su aplicirali nemaju potrebu za ponovno apliciranje. KONKURS - Za regrutaciju kadeta za 2018/2019/ godinuObrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)PRIRUČNIK - za popunjavanje obrazca za prijem U KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTI INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Direktor Odeljenja za planiranje politika i analize DNJ/120KONKURS - Viši Službenik za Strateško Planiranje / ST / 620KONKURS - Službenik za Osoblje PE/30APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJEOBAVEŠTENJE - obaveštavamo vas da je otkazana procedura regrutovanja za poziciju Direktor Odeljenja za planiranje politika i analize u MKSB-uKONKURS - Za regrutovanje kadeta za obrazovanje na Vojnoj Akademiji/Univerzitet u Zagrebu Republika Hrvatska – Akademska Godina 2018/2019Obrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)Plaka - Kosovske Snage Bezbednosti (KSB) prima jednog (1) kadeta koji ce studirati na Vojnoj Akademiji/Univerzitet u Zagrebu Republike Hrvatske.Letak - Kosovske Snage Bezbednosti (KSB) prima jednog (1) kadeta koji ce studirati na Vojnoj Akademiji/Univerzitet u Zagrebu Republike Hrvatske.ANNOUNCEMENT - we inform you that the recruitment procedure for the position of Head of Research Sector in MKSF, announced according to the internal vacancy on 26.01.2018, is canceled.OBAVEŠTENJE - Obavešteni su svi civilni sluzbenici MKSB-a da interni konkurs obavljen na 26.01.2018, za radna mesta “Rukovodilac sektora za istraživanje A/950,, i vebsajt za MSBK produžen je za sedam (7) dana. Poslednji rok za apliciranje (prijavljivanje) je 09.02.2018.INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Sekretar Kancelarije Direktora Odeljenja za Politiku i Planiranje-MFS/020INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Rukovodilac sektora za istraživanje AI/950 OBAVEŠTENJE - Obavešteni su svi civilni sluzbenici MKSB-a da interni konkurs obavljen na 16.01.2018, za radna mesta “Službenik za Arhivu 4 AK/170, Viši Službenik za Nabavku -PR/020, Blagajnik AD/160 ,, i vebsajt za MSBK produžen je za sedam (7) dana. Poslednji rok za apliciranje (prijavljivanje) je 30.01.2018.OBAVEŠTENJE - Interni konkurs za napredovanje objavljenom na zvaničnom sajtu Ministarstva KSB-a i tabela proglašenja KSB-a, za pozicije; Službenik za Arhivu 4, najavljeno 16.01.2018, Službenik za Arhivu 2, najavljeno 18.01.2018, Službenik za Arhivu 2, najavljeno 18.01.2018, Visi Službenik za Nabavku, najavljeno 16.01.2018, i Blagajnik, najavljeno 16.01.2018OBAVEŠTENJE - Interni konkurs za napredovanje objavljenom na zvaničnom sajtu Ministarstva KSB-a i tabela proglašenja KSB-a, za pozicije; Direktor Direkcije za Politike i Planove, najavljeno je 18.01.2018. Godine i direktor Sektora za planiranje i analizu politika, najavljeno 19.01.2018INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Direktor Direkcije za politike i planove 010INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Direktor Odeljenja za planiranje politika i analize DNJ/120INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Službenik za Arhivu AK/160INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Službenik za Arhivu 2 AK/160INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Blagajnik AD/160INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Viši Službenik za Nabavku -PR/020INTERNI KONKURS ZA UNAPREĐENJE - Naslov radnog mesta: Službenik za Arhivu 4 AK/170I N T E R N I K O N K U R S - Ataše OdbraneObrazac apliciranja za atase u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB) KONKURS - Administrativni Asistent 3-AD/200KONKURS - Administrativni Asistent 3-AD/200OBAVEŠTAVENJE - Obaveštavamo sve kandidate koji su konkurisali za kadete KSB-a, prema najavljenog konkursa za regrutovanje kadeta, akademska godina 2017/2018, a koji nisu izabrani mogu da se kontaktiraju Kancelariju za Regrutaciju Komande Kopnene Snage i uzeti informacije o njihovim ne-selekciju.OBAVEŠTENJE - Obaveštavaju se svi zainteresovani kandidati, da konkurs objavljen dana 15.08.2017, za radna mesta “Službenik za Budžet i Finansije BF/210,, Epoka e Re,, i vebsajt za MSBK produžen je za sedam (7) dana. Poslednji rok za apliciranje (prijavljivanje) je 05.09.2017OBAVEŠTENJE - Službenik za Budžet i Finansije BF/210KONKURS - Službenik za Budžet i Finansije BF/210 K O N K U R S - Za regrutaciju kadeta za 2017/2018/ godinuK O N K U R S - Naoružanje Tehničar O B A V E Š T E N J E - ,,Regrutovanje kadeta za obrazovanje na Vojnoj Akademiji/Univerzitet u Zagrebu Republike Hrvatske - Akademska godina 2017/2018” KONKURS - Za regrutovanje kadeta za obrazovanje na Vojnoj Akademiji/Univerzitet u Zagrebu Republika Hrvatska – Akademska Godina 2017/2018Obrazac za prijemPRIRUCNIK za popunjavanje obrazca za prijem - U KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTI INTERNI KONKURS - Naslov pozicija: Ataše KSB-aObrazac apliciranja za atase u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB) KONKURS Za regrutovanje kadeta za 2016/2017 godinuKONKURS Radno mesto: VozačKONKURS Radno mesto: Tehničar u Jedinici za Podršku za Održavanje OkolineKONKURS: Radno mesto: Zubni Tehničar/ StomatologijeOBAVEŠTENJE
Obaveštavamo sve kandidate koji su aplicirali za radno mesto Viši Sluzbenik Nabavke. br. Reference 0394 da konkurs za ovu poziciju je poišten. Konkurs je ponošten zbog neispunjavanja obaveza koje proizilaze iz odredbe člana 7. stav 1. i člana 26, Pravilnika br 02/2010,za Procedure Regrutacije u Civilnoj Službi. Svi zainteresovani kandidati će imati priliku aplikacije prilikom ponovnog objavljivanja konkursa za ovu poziciju.
OBAVEŠTENJE
Obaveštavaju se svi zainteresovani kandidati, da konkurs objavljen na 11.11.2015, za pozicije : “Viši Službenik za Nabavku” , produžava za još sedam (7) dana i posljednji datum za apliciranje je 02.12.2015. Svi kandidati koji su aplicirali nemaju potrebu za ponovno apliciranje
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Viši Službenik za Nabavku -PR/020
OBAVEŠTENJE
Obaveštavaju se svi zainteresovani kandidati da se otkaza konkurs za radni položaj; „ Viši Službenik za Nabavku, br. Reference 0394”, objavljen u dnevnoj štampi “Epoka e Re” , i web stranici MKSB-a dana 16.06.2015. Svi zainteresovani kandidati imaće mogućnost da konkurišu povodom ponovnog objavljivanja ovog konkursa
KONKURS Radno mesto: Prevodilac/040 K O N K U R S Radno mesto: Prevodilac/040 K O N K U R S Radno mesto: Naoružanje Tehničar APLIKACIJA ZA ZAPOSLENJEKonkurs - Radno mesto: Viši Službenik za Nabavku -PR/020KONKURS Radno mesto: Službenik za Administriranje Informatičke Tehnologije -TIK/550KONKURS Radno mesto: Službenik Logistike AD/120Konkurs - Za regrutovanje kadeta za 2015/2016 godinuObrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)KONKURS - Za regrutaciju kadeta Kosovskih Snaga BezbednostiPRIRUČNIK za popunjavanje obrazca za prijem U KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTI KBS/RSS/01KONKURS ZA REGRUTACIJU NA VOJNOJ AKADEMIJI ʺWEST POINTʺ SAD-aKONKURS Za regrutaciju kade za 2015 godinuObrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)PRIRUČNIK za popunjavanje obrazca za prijem U KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTIKONKURS
Za regrutaciju novih pripadnika Kosovskih Snaga Bezbednosti Čin: Vojnik/OR-1
Obrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)PRIRUČNIK za popunjavanje FORMULARA ZA PRIJEM U KOSOVSKE BEZBEDNOSNE SNAGEK O N K U R S Za regrutaciju kadeta za godinu 2014/2015 Generacija 2018PRIRUČNIK za popunjavanje obrazca za prijem U KOSOVSKE SNAGE BEZBEDNOSTI KBS/RSS/01 Application Form for Service in Kosovo Security Force (KSF)KONKURS - Radno mesto: Tehničar/Pomoćnik Administrativne PodrškeKONKURS - Radno mesto: Viši službenik za IPČ i Koordinaciju donatoraKONKURS - Naziv radnog mesta: Službenik za Strategiju, koncepte i doktrinuKONKURS - Naziv radnog mesta: Službenik za Obuke i vežbeKONKURS - Radno mesto: Lični pomoćnik Direktora Odeljenja za Upravljanje Finansijama KONKURS - Radno mesto: Lični Pomoćnik Direktora Odeljenja za Zdravstvena Pitanja KONKURS
Radno mesto: Lični asistent
KONKURS
Radno mesto: Lični asistent (2 pozicije)
KONKURS
Radno mesto: Šef službe za upravu bezbednosti
KONKURS
Radno mesto: Službenik Departmana G4
KONKURS
Radno mesto: Službenik za Logistiku
Konkurs
Za regrutovanje kadeta u Kosovske Snage Bezbednosti Generacija 2017
PRIRUČNIK za popunjavanje FORMULARA ZA PRIJEM U KOSOVSKE BEZBEDNOSNE SNAGE KBS/RSS/01Obrazac za prijem u službu u Kosovskim Snagama Bezbednosti (KSB)KONKURS
Radno mesto: Administrator POS
KONKURS
Radno mesto: Šef Sektora za Perevod
KONKURS
Radno mesto: Tehničar za IT
KONKURS
Tehničar za naoružanje (2 pozicije)
KONKURS
Službenik Administracije/Finansija
INTERNI KONKURS
ZA UNAPREĐENJE IZ ČINA PODOFICIRA U ČIN OFICIRA
KONKURS
Radno mesto: Farmacijski Tehničar
UNUTRAŠNJI KONKURS
Radno mesto: Službenik za imovinu
KONKURS
Radno mesto: Službenik Kancelarije Administracije
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Pravni savetnik
KONKURS
Radno mesto: Zubar/Stomatolog (2 pizicije)
KONKURS
Radno mesto: Pomočnik Koordinatora za Muzički Orkestar
Obaveštenje za Opštine Republike Kosovo od strane Departmenta za Civilno-Vojnu Saradnju u Ministarstvu Bezbednosnih Snaga KosovaKONKURS
Radno mesto: Administrativni Tehnicar
KONKURS
Radno mesto: Tehnicar JP
KONKURS
Radno mesto: Službenik za podršku
KONKURS
Radno mesto: Vozac (3 položaja)
KONKURS
Radno mesto: Pravni savetnik za usklađivanje zakonodavstva
KONKURS
Radno mesto: Šef Sektor za Menadziranje Bezbednosti
KONKURS
Radno mesto: Tehničar za naoružanje (4 pozicije)
KONKURS
Radno mesto: Mašinski inženjer
KONKURS
Radno mesto: Inženjer
KONKURS
Radno mesto: Građevinski inženjer
KONKURS
Radno mesto: Pravni savetnik
KONKURS
Za regrutiranje rezervnih članova Bezbednosne Snage Kosova
Aplikacioni formular za Zaposlenje O B A V E Š T E N J EOBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Prevodilac za Srpski Jezik( 2 položaja)
KONKURS - Titulli i vendit të punës: Instruktor i Gjuhës GjermaneKonkurs - Radno mesto: Zubar/Stomatolog (2 pizicije) Konkurs - Radno mesto: Tehničar za IT (3 pizicije)KONKURS
Radno mesto: Sluzbenik KDO-e
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Albanski - Engleski Prevodilac
KONKURS
Radno mesto: Prevodilac za Srpski Jezik( 2 položaja)
KONKURS
Radno mesto: Pravni Službenik
KONKURS
Radno mesto: Administrator Auto-škole(instruktor)
KONKURS
Radno mesto: Sluzbenik Departmana G3
KONKURS
Radno mesto: Administrator
KONKURS
Radno mesto: Administrator
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Albanski - Engleski Prevodilac
OGLAS
Za regrutovanje kadeta u Bezbednosne Snage Kosova: Generacija 2015
KONKURS
Radno mesto: Sluzbenik za IT
KONKURS
Radno mesto: Službenik za Nabavku
KONKURS
Radno mesto: Sluzbenik za Planove, Programe i Budzet
KONKURS
Radno mesto: Sluzbenik za Planiranje i Programe
KONKURS
Radno mesto: Šef Jedinice Protokola
KONKURS
Radno mesto: Šef Sektora za Verifikacije(provere)
KONKURS
Radno mesto: Službenik Sekretarijata
KONKURS
Radno mesto: Službenik Inspektorata
KONKURS
Radno mesto: Albanski - Engleski Prevodilac
KONKURS - Za regrutovanje novih članova Snage Bezbednost Kosova
Čin/Rang: Podoficira
KONKURS
Radno mesto Koordinator za Duvački Bend (orkestar) ; SBK, 2524
KONKURS
Radno mesto Službenik Kancelarije za Javno Informisanje ; SBK, 2525
KONKURS
Radno mesto Službenik za Logistiku, SBK 2588
KONKURS
Naziv položaja: Službenik za Unutrašnju Reviziju, SBK; 2519
OBNAVLJA KONKURS
Naziv položaja: Šef Koordinacionog Centra za Deminiranje; MSBK 2241
OBNAVLJA KONKURS
Naziv položaja: Viši službenik za Deminiranje ; MSBK 2242
OBNAVLJA KONKURS
Naziv položaja: Službenik KCD-a ; MSBK 2244
OBNAVLJA KONKURS
Naziv položaja: Službenik za Javno Informisanje ; MKSB 2245
OBNAVLJA KONKURS
Naziv položaja: Službenik za osiguranje kvaliteta za EOD (inspektor), MSBK; 2243
KONKURS
Naziv položaja: Sekretar ; MSBK 0026
KONKURS
Naziv položaja: Lektor; MSBK 0327
KONKURS
Naziv položaja: Šef Sektora za Istraživanje i Razvoj ; MKSB 1231
KONKURS
Naziv položaja: Službenik za IT ; MKSB 2423
KONKURS
Naziv položaja: Šef Sektora Provere ; MKSB 1141
KONKURS
Radno mesto: Vozać ; MSBK, (4 pozicije)
KONKURS
Naziv položaja: Službenik za Protokol; MSBK 0363
KONKURS
Radno mesto: Službenik za Biblioteku ; SBK; 2597
Obaveštavaju se svi kandidati koji su aplicirali za poziciju Šefa Koordinacionog Centra za Deminiranje, da je objavljeni konkurs dana 17.09.2010 za ovu poziciju anuliranKONKURS
Radno mesto: Direktor Departamenta za Nabavku i Ugovore; MSBK 0391
KONKURS
Radno mesto: Lični Sekretar Zamenika Drugog Ministra: MSBK: 0202
KONKURS
Radno mesto: Vozać ; MSBK, 0385
KONKURS
Naziv položaja: Službenik za menadjiranje bezbednosti; MSBK 2123
KONKURS
Naziv položaja: Službenik za Transport i Snabdevanje ; MSBK 2324
KONKURS
Naziv položaja: Službenik za dežurstva; MSBK 2214
KONKURS
Za regrutiranje članova u rezervi na Snage Bezbednost Kosova
KONKURS
Radno mesto: Šef Koordinacionog Centra za Deminiranje MACC; MSBK 2241
KONKURS
Radno mesto: Viši Službenik Koordinacionog Centra za Deminiranje ; MSBK 2242
KONKURS
Radno mesto: Službenik Koordinacionog Centra za Deminiranje (inspektor); MSBK 2243
KONKURS
Radno mesto: Službenik Koordinacionog Centra za Deminiranje ; MSBK 2244
KONKURS
Radno mesto: Službenik Koordinacionog Centra za Deminiranje ; MSBK 2245
KONKURS
Naziv položaja: Administrator; SBK 2502
OGLAS
Radno mesto: Službenik Personela , SBK; 2538
KONKURS
Naziv položaja: Masinski Tehnicar; SBK 2574
KONKURS
Naziv položaja: Službenik Logistike ; SBK 2564
KONKURS
Naziv položaja: Sluzbenik Osoblja; SBK 2563
KONKURS
Naziv položaja: Službenik Sekretarijata u Ministarstvu ;MSBK 0326
KONKURS
Radno mesto: Administrator; SBK 2552
KONKURS
Naziv položaja: Održavatelj Generatora (2 pozicije); SBK
KONKURS
Naziv položaja: Službenik na Bezbednost Antena ( 3 pozicije),SBK-a
KONKURS
Naziv položaja: Službenik Logistike ; SBK 2539
KONKURS
Naziv položaja: Administrator; SBK 2536
KONKURS
Naziv položaja: Konobar (2 položaja); SBK
KONKURS
Naziv položaja: Tehničar za Održavanje Okoline u Jedinici Podrške
KONKURS
Naziv položaja: Službenik Osoblja; SBK 2537
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Građevinarski inžinjer,SBK-2510
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Viši Službenik za TI,SBK- 2514
OGLAS
Radno mesto: Administrator, SBK; 2521
OBNAVLJA KONKURS- Radno mesto; Službenik za Obuku i Vežbe, MSBK; 2233OGLAS
Radno mesto: Službenik Administracije, SBK; 2527
Konkurs
Naziv položaja: Službenik u Kancelariji Administracije; SBK 2526
OGLAS
Radno mesto: Službenik Departmana G8, SBK; 2520
OGLAS
Radno mesto: Službenik za Finansije, SBK; 2519
OGLAS
Radno mesto: Službenik za Menađiranje Bibloteke, SBK; 2595
OGLAS
Za regrutovanje kadeta u Snagama Bezbednosti Kosova Šesta Generacija (2014)
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Instruktor Engleskog jezika , KBS; 2600
OBNAVLJA KONKURS
Radno mesto: Građevinarski inžinjer,SBK-2510

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28