Rrustem Berisha - Ministar Odbrane

Datum rođenja: 02 Mart 1965
Mesto rođenja: Doberdol, Peć, Kosovo
Prebivališta: Priština
Kontakt: rrustem.berisha@rks-gov.net;

Biografija
09.09.2017  Ministar Ministarstva za Kosovske Snage Bezbednosti

2017   Na parlamentarnim izborima 2017. godine, izabran je drugi put poslanik Skupštine Republike Kosova

2014-2017 Poslanik Skupštine Republike Kosova

- Zamenik Predsednika Odbora za nagledanje KAI (Kosovske Agencije za Intelegenciju)
- Član Komisije za Prava i Inteterese Zajednica i Povratak
- Član Komisije za Ekonomski Razvoj

2013   Član Predsjedništva ABK-a

2013   Član Upravnog Saveta ABK-a

2009-2012   Zamenik Komandant Brzo Reagovanje Brigade KSB-a

2002-2009   Komandant Akademije Odbrane “Hamëz Jashari”
   
1999-2002   Načelnik Štaba Druge Zone Odbrane KZK-a

1999    Pripadnik Kosovskih Zaštitnih Korpusa 

1998-1999   Pripadnik Oslobodilačke Vojske Kosova
- Komandant Brigade 131/G03/138 “Agim Ramadani” u KOŠARE

1992-1998   Albanska Zajednica Primorske-Planine Prefekture u Hrvatskoj

1991-1992   Pripadnik Hrvatskog Oslobodilačkog Rata 

1988-1991   Komandant Voda, Komandant Kompanije u kasarni bivše JNA, Delnice

1985-1988   Diplomira za Oficir u bivšoj JNA u Sarajevu

1984-1985   Komandant Voda u Karlovac kao Podoficir

1980-1984   Vojna Srednja Škola u Sarajevu

Poznavanje Jezika
Albanski, Srpsko-Hrvatski i Engleski

Bračno Stanje
Oženjen, otac četvoro dece

 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31