Direktor Politika Odbrane Faruk Geci prisustvovao je sastanku Jadranska Povelja A-5

U okviru Jadranske Povelje- A5, 19. aprila, se održao prvi sastanak za 2019 godinu, na nivou direktora za Vanjsku i Odbrambenu Politiku, u okviru predsedavanja Poveljom iz Albanije.

Iz Ministarstva Odbrane Republike Kosovo učestvovao je direktor Odeljenja za Odbranu, Faruk Geci.

Na sastanku se razgovaralo o implementaciji politike otvorenih vrata za članstvo u Jadranskoj Povelji i promociji politike otvorenih vrata za članstvo u NATO-u, migracionoj krizi, sigurnosnim izazovima u jugoistočnoj Evropi itd.

Jedna od ključnih tema tokom ovog sastanka je bilo članstvo Kosova u Jadranskoj Povelji - A5, gde su učesnici iz svih zemalja regiona izrazili podršku na zahtev,  koji bi trebalo da se postigne konsenzus o ovom pitanju tokom 2019 godine.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31