Sertifikovano 14 novih deminera KBS-a

Kompanija za deminiranje KBS-a, sa svojim kapacitetima, sprovela je osnovnu obuku za 14 pripadnika KBS-a, koji će se pridružiti timovima za deminiranje u sprovođenju misije za čišćenje, uklanjanje i eliminisanje neeksplodiranih ubojnih sredstava celoj teritoriji Kosova.

Obuka je održana od 04. marta 2019. do 12.04.2019. Godine, sa fokusom na čišćenje ratišta i drugih minskih polja.

Na svečanosti održanoj povodom završetka obuke prisustvovali su: komandant Regimenta Civilne Odbrane pukovnik Shaip Haziri, savetnik NALT-a, potpukovnik Todd Essing i službenici i podoficiri KBS-a.

Pripadnicima KBS-a pukovnik Haziri je poželjeo dobar posao, kako je rekao, u plemenitom radu i mnogim izazovima u zaštiti života građana Kosova, bez razlike. Zamolio ih je da se dodatno brinu za svoj rad, uzimajući u obzir rizik sa kojim se svakodnevno suočavaju.

Dok je potpukovnik Essing čestitao polaznicima za njihov uspeh želeći im dobre poslove i zdravlje u svojim novim dužnostima.

Ovi pripadnici se pridružuju timovima deminerske kompanije na terenu kako bi nastavili neumorni rad na otklanjanju svih rizika eksplozivnih naprava.

Na kraju svečanosti dodeljeni su sertifikati svim polaznicima.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31