U KBS-u u Vojnoj ceremoniji je doćekan predsedavajći Vojnog komiteta NATO-a, šef vazduhoplovstva Marshal Ser Stuart Peach

Predsedavajuči Vojnog komiteta NATO-a, glavni šef vazduhoplovstva Ser Stuart Peach, u pratnji komandanta KFOR-a Salvatore Cuoci i njegovog pratećeg tima 6. oktobra 2018., posetio je Ministarstvo za Bezbednosne Snage Kosova, gde je dočekan sa strane komandanta KSB-a, general-pukovnik Rrahman Rama, u pratnji generala brigade komandant Enver Cikaqi, ataše KBS-a u Briselu Ahmet Ajeti i pukovnik Jeton Dreshaj.

Komandant KBS-a, general-pukovnik Rrahman Rama obavestio je predsedavajučeg Vojnog komiteta NATO-a o razvoju u KBS-a; sadašnje zapošljavanje, osoblje, profesionalizam, integracija manjinskih zajednica, operacije, obuka, učešće u zajedničkim vežbama na terenu, bliska saradnja sa KFOR-om, kao i izazovi koje KBS-a očekuje u daljem razvoju.

U međuvremenu, predsedavajuči Vojnog komiteta NATO-a, glavni šef vazdušnog vazduhoplovstva Ser Stuart Peach, pohvalio je komandanta KBS-a general Rama i KBS-a za dobar posao do sada i uspehe postignute u mnogim područjima.

Predsjedavajućem Vojnog komiteta NATO-a dočekani su sa vojnom ceremonijom, sa ceremonijalnim togom i duhovna orkestra KBS-a.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31