Biografija - General pukovnik Rrahman RAMA

Datum rođenja: 23. novembra 1970,  Akrashtica, Kosovo

Obrazovanje:  
2011-2014 Bachelor Studije, Medjunarodni Generalni Menadžment, Priština
1990 Srednja Škola, Vučitrn
Obuka, Tečajevi, Seminari:   
2015 Tečaj za Više Lidere za Planiranje, Programiranje i Budžet, Institut za Upravljanje Resursima Odbrane, Postdiplomska Škola Mornarice SAD-a , 
2014 Tečaj engleskog jezika, Kraljevska Akademija Odbrane, Shrivenham,  Velika Britanija
2012 Kurs engleskog jezika, Institut za Strane Jezike, Texas SAD
2010 Obuka za Kopnenene Operacije, Turska 
2009 Kurs za Višeg Oficira - “George Marshall”, Evropski Centar za Bezbednosne Studije,   Garmisch, Njemačka.
2006 Škola za Evropske Integracije, Priština
2006 Kurs za Menadžment Odbrane, Univerzitet Cranfield, Priština
2005 Program za Usavršavanje Lidera za Više Oficire, KFOR

Dužnosti:
2015 Komandant Kosovskih Snaga Bezbednosti
2015 Unapređenje – General-potpukovnik
2009 Zamenik Komandanta Kosovskih Snaga Bezbednosti  i Komandant Kopnenih Snaga Kosovskih Snaga Bezbednosti
2006-2009 Zamenik Komandanta Kosovskog Zaštitnog Korpusa,   
2000-2006 Komandant V Zone Zaštite, Kosovski Zaštitni Korpus,
1999 Komandant IV Zone Zaštite, Kosovski Zaštitni Korpus,
1998 Komandant Operativne Zone Šala, Oslobodilačka Vojska Kosova

Nagrade:
“Odred Adem Jashari” za doprinos oslobođenju Kosova , Premijer Privremene Vlade,
“Medalja Službe”, za Službu u Kosovskom Zaštitnom Korpusu,
Komandant Kosovskog Zaštitnog Korpusa,
“Zlatna Vojna Medalja”, od strane Presednika Republike Kosova
“Predsednička Medalja za Zasluge” od strane Presednika Republike Kosova

Jezičke sposobnosti;
Maternji Jezik: Albanski,
Engleski  (dobro)
Srpski   (dobro)
 
Bračni status: Oženjen, otac tri sina
Druge aktivnosti; Futball i bowling

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28