Fahrije SADIKU –Zv.Sekretare e Përgjithshme

Nr. i telefonit: 038 200 13 501
Email adresa: fahrije.sadiku@rks-gov.net

 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30