KONKURS për rekrutimin e kadetëve për vitin 2021/2022

APLIKO ONLINE (FSK)

Njoftim per listen perfundimtare te renditjes meritore per Kadet e QSU-se pas javes zero

Njoftim për listen perfundimtare te renditjes meritore per te gjitha Akademitë

Njoftim për listen preliminare te renditjes meritore per Kadet e QSU-së

Njoftim për rezultatet e testit ne AUK për Kadet e QSU-së

Njoftim për listen preliminare te renditjes meritore per Kadet

Njoftim për ekzaminimet mjekësore për kadet

2. Njoftim me rezultatet e testeve per kandidatet AFA ne Shqiperi

Njoftim per publikimin e rezultateve te intervistes nga kandidatet per Turqi

Njoftim per publikimin e rezultateve te intervistes nga kandidatet per Gjermani, Kroaci dhe Maqedoni të Veriut

Njoftim per orarin e testit TOEFL në AUK për kandidatët e Akademinë e QSU-së

Njoftim per publikimin e rezultateve te intervistes per kandidatet e QSU-së

Njoftim per orarin e testit të intervistës për të gjithë kandidatët për kadet

Njoftim per orarin e testit të intervistës për kandidatët e Akademive në Turqi

Njoftim per publikimin e rezultateve te testit ECL per kandidatet e QSU-së

Njoftim per orarin e testit ECL për kadet e QSU-së

Njoftim plotësues per rezultatin e testit fizik

9. Njoftim per publikimin e rezultateve te testit e inteligjences dhe njohurive te pergjithshme

Njoftim per testit e inteligjences dhe njohurive te pergjithshme per daten 27.07.2021

Njofitm për rezultatet e testit fizik per kadetë me date 16.07.2021

Njofitm per rezultatet e testit fizik per kadet me date 15.07.2021

Njoftim për orarin e testit fizik për Kadet 2021-2022

Njoftim per publikimin e rezultateve në testin ese në gjuhë angleze.

Njoftim për kandidatet e QSU-së për Test ESE në Gjuhën Angleze.

Njoftimi per publikimin e listave per KADET - LISTA FINALE 28.06.2021

KONKURSI PËR KADET 2021 - VIDEO (FSK)

KONKURS Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2021/2022 (FSK)

KONKURS I BRENDSHËM PËR OFICER AKADEMIA MBRETËRORE SANDHURST (FSK)

KONKURS i brendshem për rekrutimin e kadetëve - Republika Federale e Gjermanisë (FSK)

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30