KONKURS PËR REKRUTIMIN E USHTARËVE AKTIVË NË FSK

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës shpall, konkurs për pranimin e rekrutëve të rinj – ushtarë aktivë në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Konkursi do të jetë i hapur prej datës 10 deri më 21 gusht 2020.
Formularët për aplikim mund të shkarkohen në ueb-faqen e Ministrisë së Mbrojtjes.
Dokumentet duhet të dorëzohen personalisht në të gjitha kazermat e FSK-së, çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00.
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë kandidatët nga mosha 18 - 23 vjet.
Për informata plotësuese; www.mod.rks-gov.net; në nr.tel: 038-555-584-2044 ose 038-555-584-2045.

BËHU REKRUT I FSK-së!
BËHU USHTAR I REPUBLIKËS SË KOSOVËS! ..............................................................................................................................................................................................

Njoftim per rezultatet fillestare te kandidateve qe nuk e kane kaluar testin e Intelegjences dhe Njohurive te Pergjithshme

Njoftim per rezultatet fillestare te kandidateve qe kane kaluar testin e Intelegjences dhe Njohurive te Pergjithshme

Njoftim për test të Intelegjencës dhe Njohurive të Përgjithshme

NJOFTIM - 10.02.2021

NJOFTIM - KANDIDATËT PËR REKRUT (OR-1) NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS, PËR REZULTATET PËRFUNDIMTARTË TESTIT FIZIK

NJOFTIM PAS SHQYRTIMIT TË ANKESAVE

NJOFTIM - KANDIDATËT PËR REKRUT (OR-1) NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS, PËR REZULTATET FILLESTARE TË TESTIT FIZIK

NJOFIM I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E PESTË (JAVA E FUNDIT)

NJOFIM I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E KATËRT

NJOFIM I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E TRETË

NJOFIMI I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E DYTË

NJOFIMI I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E PARË

NJOFTIM PËR TEST FIZIK

NJOFTIM PER REKRUTIM


Konkurs për rekrutimin e ushtarëve aktivë në FSK

Udhëzim për plotësimin e formularit të aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Formulari i Aplikimit për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës