KONKURS PËR REKRUTIMIN E USHTARËVE AKTIVË NË FSK

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës shpall, konkurs për pranimin e rekrutëve të rinj – ushtarë aktivë në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Konkursi do të jetë i hapur prej datës 10 deri më 21 gusht 2020.
Formularët për aplikim mund të shkarkohen në ueb-faqen e Ministrisë së Mbrojtjes.
Dokumentet duhet të dorëzohen personalisht në të gjitha kazermat e FSK-së, çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00.
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë kandidatët nga mosha 18 - 23 vjet.
Për informata plotësuese; www.mod.rks-gov.net; në nr.tel: 038-555-584-2044 ose 038-555-584-2045.

BËHU REKRUT I FSK-së!
BËHU USHTAR I REPUBLIKËS SË KOSOVËS! ..............................................................................................................................................................................................

Njoftim - Vaksionim per Rekrut (Gjenerata e Dytë)

Njoftim_ Masat e Reja Anti-COVID

Njoftim per fillimin e Kursit Bazik

Njoftim per rezultatet finale ne ekzaminimit mjekesore

Njoftim per rezultatet e ekzaminimit mjekesorë

Njoftim per ekzaminimet mjekesore java e dyte

Njoftim per orarin e ekzaminimeve mjekësore

Njoftim për listat përfundimtare të kandidatëve që kanë kaluar fazën tjetër të testimeve, ekzaminimet mjekësore

Njoftim për listat përfundimtare të kandidatëve që nuk janë përzgjedhur për fazën tjetër të testimeve

Lista e të gjithë kandidatëve sipas vlerësimeve dhe rezultateve për secilën fazë të testimit

Njoftim për listat fillestare të kandidatëve që do të vazhdojnë me ekzaminimet mjekësore

Njoftim për listat fillestare të kandidatëve që nuk kanë kaluar fazën tjetër të testimeve

Njoftim për orarin e intervistave të kandidatëve

Njoftim lista perfundimtare e kandidatëve që kalojnë testet me shkrim

Njoftim lista perfundimtare e kandidatëve që nuk kalojnë testet me shkrim

Njoftim per rezultatet fillestare te kandidateve qe nuk e kane kaluar testin e Intelegjences dhe Njohurive te Pergjithshme

Njoftim per rezultatet fillestare te kandidateve qe kane kaluar testin e Intelegjences dhe Njohurive te Pergjithshme

Njoftim për test të Intelegjencës dhe Njohurive të Përgjithshme

NJOFTIM - 10.02.2021

NJOFTIM - KANDIDATËT PËR REKRUT (OR-1) NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS, PËR REZULTATET PËRFUNDIMTARTË TESTIT FIZIK

NJOFTIM PAS SHQYRTIMIT TË ANKESAVE

NJOFTIM - KANDIDATËT PËR REKRUT (OR-1) NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS, PËR REZULTATET FILLESTARE TË TESTIT FIZIK

NJOFIM I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E PESTË (JAVA E FUNDIT)

NJOFIM I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E KATËRT

NJOFIM I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E TRETË

NJOFIMI I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E DYTË

NJOFIMI I ORARIT TË TESTIMIT FIZIK PËR JAVËN E PARË

NJOFTIM PËR TEST FIZIK

NJOFTIM PER REKRUTIM


Konkurs për rekrutimin e ushtarëve aktivë në FSK

Udhëzim për plotësimin e formularit të aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Formulari i Aplikimit për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës