Muhametalli Mergjollar - Zëvendësministër i Mbrojtjes

Të dhënat personale
Datëlindja: 01 prill 1971
Vendlindja: Prizren
Vendbanimi: Rruga ,Kadri Nesho, 26, Prizren, 20000
Nr. i telefonit +383 44 243-413; +383 49-200-509
Emal adresa: muhametalli.mergjollar@rks-gov.net

Edukimi
1978-1986 Shkollimi fillor, shkolla ,Mustafë Bakia, Prizren
1986-1989 Shkollimi i mesëm në ,D T. Normale, Prizren
1989-1992 Shkollimi i lartë profesional në Turqi

Trajnimet
1999-2000 - Kurset kompjuterike, OJQ - C.R.GJ
2000-2001 - Kurset kompjuterike, OJQ - ROM PZ
2001-2002 - Kursi i kompjuterëve, OJQ -D.ASLLANO
2004-2005 - Kursi i gjuhës gjermane, OJQ -C.R.GJ
2004-2005 - Kursi i gjuhës angleze, OJQ.- C.R.GJ

Përvoja e punës
1991-1999 - Udhëheqësi i firmës “Drupunues Arti”, arkitekt, në Prizren
2000-2001 - Instruktor i kompjuterëve në O.J.Q-C.R.GJ.
2001-2003 - Anëtar i Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës- PRBK.
2001-2003 - Kameraman profesional në TV publik (RTK)
2003-2005 - Këshilltar i Kryetarit PRBK për bisedime Kosovë –Serbi në Vjenë
2003-2010 - Këshilltar i Kryetarit të PRBK-së.
2010-2014 - Këshilltar i deputetit në Kuvendin Kosovës.
2013-1014 - Këshilltar i nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës
2014-2017 - Nënkryetar i dytë i Partisë PRBK-së.
2015-2020 - Drejtor udhëheqës i Shtëpisë së Takimeve në Prizren (Qendra Rome)
2015-2017 - Drejtor i Organizatës Joqeveritare Rome – Prizren
2017-2017 - Kandidat për deputet në Zgjedhjet - 2017 nga PREBK.
2017-2020 - Këshilltar politik i ministrit në MBPZHR
2020-2020 - Koordinator i terrenit humanitar në kohën e pandemisë - COVID - 19.
2020 - Zëvendësministër në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës

Aftësitë udhëheqëse
2001 - Anëtar i Kryesisë së PRBK-së
2015-2020, Nënkryetarë i PRBK-së të Kosovës

Gjuhët e huaja
Shqipe
Turke
Serbe
Boshnjake
Angleze
Gjermane

I martuar
Katër fëmijë -vajza

Hobi
Vizatime artistike - Drugdhendës profesional

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31