Misioni i Ministrisë së Mbrojtjes

Ministria harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetërore të mbrojtjes në nivelin strategjik, si dhe ushtron funksionet e kompetencat e saj, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.

Ministria e Mbrojtjes është organ shtetërore i përbërë nga nëpunësit civilë dhe personeli ushtarak i FSK-së.

Ministria ka strukturën e saj, të organizuar në drejtori, departamente, sektorë, njësi dhe zyra që sigurojnë funksionalizimin dhe përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të saj.

Misioni, kompetencat dhe detyrat e Forcës së Sigurisë së Kosovës

Forca e Sigurisë së Kosovës mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë ushtarake multietnike, profesionale, e armatosur dhe e autorizuar për të shërbyer në vend dhe jashtë vendit, në pajtim me kompetencat e dhëna kushtetuese dhe ligjore.

Detyrat e përgjithshme të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:
1. Mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës;
2. Mbështetja ushtarake autoriteteve civile;
3. Pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30