Kushtet dhe Procedurat për qasje në dokumente zyrtare të Ministrise se Mbrojtjes dhe FSK-së

Personi kontaktues për qasje në dokumente zyrtare të MM-së dhe FSK-së:

Ibrahim SHALA
Drejtor i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun
në Ministrin e Mbrojtjes
Tel. 038 551379 
Centrex: 13504
Cel. 044 546060
ibrahim.shala@rks-gov.net
ibrahimshala@gmail.com

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30